Малък пъстър кълвач/Dendrocopos minor

Малък пъстър кълвач/Dendrocopos minor - Фотограф: Васил Василев
Малък пъстър кълвач/Dendrocopos minor - Фотограф: Атанас Вълев
Малък пъстър кълвач/Dendrocopos minor - Фотограф: Боян Илиев
Малък пъстър кълвач/Dendrocopos minor - Фотограф: Борис Белчев

Физически характеристики

Дължина на тялото: 14 см. Размах на крилете: 26 см. Оперение: Има полов и възрастов диморфизъм. При мъжкия предната част на гърба е черна, а останалата — черно-бяла. Челото е белезникаво, темето и тилът са червени, а отдолу е белезникав, с черни щрихи по слабините и напречни пъстрини на подопашката. Женската няма червено на главата. Младите отдолу са охристи, с многобройни петна. Издаващи звуци: Силно “кикикики", което наподобява крясъка на малкия сокол.

Разпространение

Обитава гори, паркове и градини.

Начин на живот и хранене

Те са самотници, но през размножителния период са по двойки. Хранят се със насекоми и ларви на насекоми. Издават звук "ки-ки-ки" или меко "тчик-тчик". Продължителността на живота им е 5 години. Най-дълголетната птица е живяла 6,5 години.

Размножаване

Половата им зрялост е на едногодишна възраст. Периодът им е от април до юни. Имат едно люпило, от 4-6 яйца, които са бели на цвят. Мътенето трае до 11 дни. Малките напускат гнездото на 19-22 ден.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA_%D0%BF%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BA%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%87

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.