Среден пъстър кълвач/Dendrocopos medius

Среден пъстър кълвач/Dendrocopos medius - Фотограф: Sergey Panayotov
Среден пъстър кълвач/Dendrocopos medius - Фотограф: Sergey Panayotov
Среден пъстър кълвач/Dendrocopos medius - Фотограф: Sergey Panayotov
Среден пъстър кълвач/Dendrocopos medius - Фотограф: Sergey Panayotov

Дължина на тялото: 19–22 см. Черната ивица по бузата не се свързва с тила, клюна и раменете. Коремът е слабо напетнен, а слабините са бледо розово-червени. Темето е изцяло червено при двата пола и всички възрасти. Клюнът е значително по-къс и тънък в сравнение с този на големия и сирийския пъстър кълвач.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.