Трипръст кълвач/Picoides tridactylus - Мъжки

Трипръст кълвач/Picoides tridactylus - Фотограф: Георги Герджиков
Трипръст кълвач/Picoides tridactylus - Фотограф: Pavel Simeonov
Трипръст кълвач/Picoides tridactylus - Фотограф: Симеон Гигов

Дължина на тялото: 22 см, Размах на крилата: 34 см. Оперение: Има възрастов и полов диморфизъм. Мъжкия е черно-бял гръб и крила; отдолу е бял с дребни кафеникави петна; гърлото е бяло, главата е черна с жълти чело и теме, има две бели препаски – едната започва зад окото и стига до врата, а другата – започва от клюна и завършва на врата. При женската жълтото на главата е заменено от бяло. Младите приличат на мъжките, жълтото е по-малко и отдолу са с повече пъстрини. Биотоп: обитава стари планински иглолистни гори.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.