Черен кълвач/Dryocopus martius

Черен кълвач/Dryocopus martius - Фотограф: Dimitar Dimitrov
Черен кълвач/Dryocopus martius - Фотограф: Иван Павлов
Черен кълвач/Dryocopus martius - Фотограф: Катерина Кавалджиева
Черен кълвач/Dryocopus martius - Фотограф: Весела Банова

Дължина на тялото: 51 см. Размах на крилете: 66 см. Оперение: Има полов и възрастов диморфизъм. Мъжкият е черен, само челото, темето и тилът са червени. При женската тилът е червен. Младите са с кафяв оттенък, а главата е червена и изпъстрена с малки черни перца. Издаващи звуци: През пролетта силно “барабани" с клюна по дърветата, често издава кресливо „кри-кри-кри" или провлачено “миююю-миююю-миюю", наподобяващо крясъка на обикновения мишелов или мяученето на котка. Биотопи: Обитава стари широколистни, смесени и иглолистни гори, предимно в планините.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.