Домашно врабче/Passer domesticus - Възрастен

Домашно врабче/Passer domesticus - Фотограф: Лилия Василева
Домашно врабче/Passer domesticus - Фотограф: Zeynel Cebeci
Домашно врабче/Passer domesticus - Фотограф: Dimitar Dimitrov
Домашно врабче/Passer domesticus - Фотограф: Zeynel Cebeci

Общи сведения

Дължина на тялото около 16 см, размах на крилете 25 см, тежи около 30 г. Един от най- многочислените видове птици. Има изразен полов диморфизъм, мъжкият е по-ярко оцветен и по-едър. Женската е с монотонно кафеникаво оперение. Неполовозрелите птици и от двата пола имат оперение подобно на женските. Домашното врабче е непрелетна пойна птица, макар че певческите му заложби са относително скромни.

Разпространение

Среща се по всички континенти, без Антарктида. Обитава всички типове човешки поселения, рядко се среща в дивата природа, където е изместено от сродния му вид Полско врабче.

Начин на живот и хранене

Обитава всички типове постройки. Храната си търси по земята и по дърветата. Всеядна птица. Храни се със семена, плодове, дребни безгръбначни, насекоми, остатъци от човешка храна. Обича да живее по боровe,дъбoвe и брези.Храни се с червеи,трохи хляб,мравки,зърнени култури.

Размножаване

Полигамен вид — един мъжкар може да има 2–3 женски, които се събират с него само в размножителния период. Има сведения за кръстоска с Полско врабче и Испанско врабче, като мъжкият понякога привлича техните женски. Гнезди в различни типове дупки, но е способно да изгради гнездото си и в клоните на дърветата. Дупките застила обилно със сламки, сухи растения, пух, пера от други птици. Ако е в клоните на дърво, гнездото е голямо и кълбовидно с отвор отстрани, сплетено от тънки клонки и сламки. Снася от 2 до 6 бели, изпъстрени с кафеникави, сиви и черни петънца яйца. Яйцата имат размери 23х15 мм. Мъти само женската или и двамата родители в продължение на 13–14 дни. Малките се излюпват голи, слепи и безпомощни. Родителите ги хранят предимно с насекоми и смлени на кашица семена. Малките напускат гнездото след около 17 дни и родителите ги хранят още 1–2 седмици. Малките имат жълта кожна гънка около местата, където се свързват горната и долната част на човката. В годината могат да отгледат 2–3 люпила. Полова зрелост настъпва обикновено след една година.

Допълнителни сведения

През втората половина на 20 век се отбелязва спадане в числеността на домашните врабчета, която се дължи на смяната на типа постройки, намаляването на обичайната храна за вида и др.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Passer_domesticus

 

 

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.