Черен щъркел/Ciconia nigra - Фотограф: Георги Петров
Черен щъркел/Ciconia nigra - Фотограф: Frank Schulkes
Черен щъркел/Ciconia nigra - Фотограф: Frank Schulkes
Черен щъркел/Ciconia nigra - Фотограф: Frank Schulkes

Дължина на тялото: 97 см. РK: 150 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм. При възрастните гърдите, коремът и подопашката са бели, а останалото оперение черно със зеленикав метален блясък. Клюнът, юздичката и краката са яркочервени. При младите главата, шията и гърдите са тъмнокафяви, а останалата горна част на тялото е кафява без метален блясък, а клюнът, юздичката и краката - маслиненозелени. Издаващи звуци: В гнездото — разнообразни звуци и по-рядко от белия шъркел трака с клюн. Биотопи: Обитава равнинни и полупланински широколистни гори, проломи, ждрела, язовири, оризища и рибарници с богата растителност. Мигрира на ята до 250 - 300 индивида, рядко в смесени групи с бели щъркели, пеликани и едри грабливи птици.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.