Вилоопашата чайка/Xema sabini

Среща се и в България.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Xema_sabini

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.