Simple Life But Strong Ambition
Close Me!

Над 850 вида птици в Европа

Всички видове птици в Европа на едно място

 • Научи повече за птиците

  Научи повече за птиците

  Подробна информация за птиците в Европа

 • Над 850 вида птици в Европа

  Над 850 вида птици в Европа

  Всички видове птици в Европа на едно място

 • Хиляди снимки и видеоклипове на птици

  Хиляди снимки и видеоклипове на птици

  Огромен брой снимки и видеоклипове на птици, които постоянно нарастват

 • Открий птиците по държави

  Открий птиците по държави

  Научете в коя държава кои птици се срещат

Новини

Няма екокатастрофа в Поморийското езеро
30.10.2017

Няма екокатастрофа в Поморийското езеро

След проверки на РИОСВ-Бургас и ГД "ОПОС" към МОСВ стана ясно, че в Поморийското езеро няма екологична катастрофа.

Припомняме, че през месец май от Национална Асоциация Българско Черноморие (НАБЧ) беше изпратен сигнал до МОСВ за регистрирана екологична катастрофа в Поморийско езеро. Доводът на НАБЧ беше, че заради изкуственият остров построен от "Зелени Балкани" в езерото навлиза буйна речна растителност характерна за река Тунджа, която завладява територии в Поморийско езеро и представлява заплаха за уникалната поморийска кал.

Изкуственият остров представлява островното местообитание за птици. Той е създаден в периода 2012 - 2013 г. на основание Споразумение за партньорство между МОСВ и СНЦ "Зелени Балкани", съобщават от екоорганизацията.

Островът е бил построен с цел подобряване условията за гнездене на редки видове водолюбиви птици в комплекса от защитени територии на Поморийско езеро. Проектът е финансиран от ОП "Околна среда 2007-2013 г."
Ангажимент на Сдружение "Зелени Балкани" бил да осигури поддръжка на местообитанието и оптимални условия за гнездене на птиците, чрез периодично премахване на част от растителността върху острова. Това се е случвало всеки септември след съгласуване с МОСВ и РИОСВ - Бургас, обясняват още от сдружението.

След тазгодишната поддръжка, която се случи между 6 и 10 септември с контрол от експерти на РИОСВ - Бургас, бяха събрани екземпляри от растителните видове, които се срещат върху островното местообитание.

От назначената експертиза на ботаници от Биологически факултет на Софийски Университет и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, става ясно, че не съществува заплаха за езерото.

Заключението от ботаническата експертиза е, че "установените таксони и растителни съобщества са характерни и често срещани на територията на Поморийско езеро".

В края на месец септември, в отговор на подадения сигнал от НАБЧ, беше извършена и проверка от ГД "ОПОС" към МОСВ, съвместно с РИОСВ - Бургас и участието на представители от "Зелени Балкани". Заключенията от проведената проверка са, че в Поморийско езеро няма екологична катастрофа.

Островното местообитание е устойчиво и конструктивно стабилно, като изпълнява благоприятна роля за гнезденето на редки и защитени видове птици. Ботаническата експертиза може да бъде намерена на сайта на сдруженето.

https://news.bg

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.