Simple Life But Strong Ambition
Close Me!

Над 850 вида птици в Европа

Всички видове птици в Европа на едно място

 • Научи повече за птиците

  Научи повече за птиците

  Подробна информация за птиците в Европа

 • Над 850 вида птици в Европа

  Над 850 вида птици в Европа

  Всички видове птици в Европа на едно място

 • Хиляди снимки и видеоклипове на птици

  Хиляди снимки и видеоклипове на птици

  Огромен брой снимки и видеоклипове на птици, които постоянно нарастват

 • Открий птиците по държави

  Открий птиците по държави

  Научете в коя държава кои птици се срещат

Организации

Българска орнитологическа централа Българска орнитологическа централа

Контакти:
(+359) 2 9880409, бул. Цар Освободител 1, София 1000
Уеб сайт: http://www.institutezoology.com/index_bg.php
Българска фондация за биоразнообразие Българска фондация за биоразнообразие

Българска фондация "Биоразнообразие" е неправителствена организация, чиято мисия е да допринася за опазването на биологичното разнообразие и природното наследство на България и съседните страни от Югоизточна Европа.

Контакти:
02 / 931 61 83, София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет. 2, ап. 86
Уеб сайт: http://bbf.biodiversity.bg
Българско Дружество за Защита на Птиците Българско Дружество за Защита на Птиците

БДЗП е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие.

Контакти:
(02) 979 95 00, София 1111, п. к. 50, ж.к. Яворов, бл.71, вх.4, ап.1
Уеб сайт: http://bspb.org
Дружество за защита на хищните птици Дружество за защита на хищните птици

ДЗХП е основано през 1990 г. от група любители на природата, обединени от идеята да изучават и опазват хищните птици и българската природа.

Контакти:
02/ 963 40 37, бул. Васил Левски 40 София 1142
Уеб сайт: http://www.bpps.org
Зелени Балкани Зелени Балкани

Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.

Контакти:
032 /62 69 77, Пловдив 4000 Бул. “Шести септември” № 160 (в сгpадата на читалище
Уеб сайт: http://www.greenbalkans.org
Льо Балкан Льо Балкан

Working on Red-Breasted Goose Bulgaria-U.S. Project

Контакти:
++359 887 30 87 53, National Museum of Natural History
1, Tsar Osvoboditel blvd.
BG-1000 Sofia, Bulgaria
Уеб сайт: http://www.redbreastedgoose.org
Природозащитен център на БДЗП ‛Източни Родопи‛

Природозащитният център „Източни Родопи” е създаден от БДЗП през 1994г. с мисията да бъде средище за опазване на биологичното разнообразие на Източните Родопи. Центърът е изграден със средства на Правителството на Швейцария в рамките на проект, изпълняван от БДЗП.. В него освен офиса на БДЗП има изложбена зала, ресторант, хотелска част, места за къмпинг.

Контакти:
0888 42 01 59, Маджарово 6480, област Хасково
Уеб сайт: http://vulturecenter.com
Природозащитен център на БДЗП „Пода”

Създаден от БДЗП през 1994 г. в рамките на проект, финансиран от Правителството на Швейцария като първият подобен център в България. Чрез него се прилага най-модерната концепция за управление на стопанисваната от БДЗП защитена територия „Пода” чрез преки природозащитни, образователни, информационни и туристически дейности и приобщаване на местните хора.

Контакти:
(056) 500 560, Бургас 8000, п. к. 189
Уеб сайт: http://www.bspb-poda.de/bspbpoda.htm
СДП СДП

Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.

Контакти:
(02) 963 14 70, София 1421, ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3
Уеб сайт: http://www.balkani.org
Спасителен център за диви животни

Единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни.

Контакти:
042607741, +359886570053, +359885228486, във вътрешността на двора на Техникума по ветеринарна медицина - Ст. Загора
Уеб сайт: http://www.greenbalkans-wrbc.org
Фонд за дивата флора и фауна Фонд за дивата флора и фауна

Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) е неправителствена организация отдадена на опазане на природата на Балканския полуостров. Организацията има клонове в различни градове в България и Македония. Възстановяването на популациите на застрашени видове растения и животни и прилагането на устойчиви селскостопански практики за благото на хората и природата е приоритет на сдружението.

Контакти:
073 88 14 40, Пощенска Кутия 78 Благоевград, 2700
Уеб сайт: http://fwff.org
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.