Тундров лебед/Cygnus columbianus - Възрастни + Млади

Тундров лебед/Cygnus columbianus - Фотограф: Ники Петков
Тундров лебед/Cygnus columbianus - Фотограф: Борис Белчев
Тундров лебед/Cygnus columbianus - Фотограф: Младен Василев
Тундров лебед/Cygnus columbianus - Фотограф: Младен Василев

Дължина на тялото: 120 см. Размах на крилете: 195 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм. Възрастните са снежнобели, а младите сиво-кафяви. Издаващи звуци: Подобни на звуците на пойния лебед, но по-високи и по-звънливи. Биотопи: Среща се в разнообразни водоеми, предимно около морски крайбрежия.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.