Посевна гъска/Anser serrirostris - Възрастен

Посевна гъска/Anser serrirostris - Фотограф: Борис Белчев
Посевна гъска/Anser serrirostris - Фотограф: Ники Петков
Посевна гъска/Anser serrirostris - Фотограф: Ники Петков
Посевна гъска/Anser serrirostris - Фотограф: Ники Петков

Дължина на тялото: 70 см, Размах на крилата: 155 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм. Възрастните са сиво-кафяви, а младите са по тъмни. Средната част на клюна е жълто-оранжева. Има бяло подопашие и розови крака. Биотоп: През есенно-зимния период се среща в посеви в близост до обширни водоеми.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.