Белочела гъска/Anser albifrons

Белочела гъска/Anser albifrons - Фотограф: Емил Иванов
Белочела гъска/Anser albifrons - Фотограф: Ники Петков
Белочела гъска/Anser albifrons - Фотограф: Светослав Спасов
Белочела гъска/Anser albifrons - Фотограф: Борис Белчев

Физическа характеристика

Тежи между 1,4 и 3,3 kg. Дължина на тялото 65 - 78 cm, размах на крилете около 130 - 165 cm. Няма изразен полов диморфизъм. Отличава се от другите представители на род Гъски по по-голямото и забележимо бяло петно на челото и черните петна по гърдите и корема. Издава висок, звънлив крясък: „клинг, клинг“.

Разпространение и местообитание

Широко разпространена и с висока численост в Европа, Азия и Северна Америка, среща се и в България. Типична прелетна птица. Гнезди в открити местности в тундрата в близост до морски бряг или влажна зона. По време на зимуване се храни в обработваеми земи и други тревни площи, а нощува в блата, езера, язовири, по-рядко в реки и крайбрежни морски води.

Начин на живот и хранене

Приема предимно растителна храна, зърнени, понякога дори нанася щети на селскостопанските култури.

Размножаване

Началото на гнезденето е обикновено през втората половина на юни. Малките се излюпват през втората половина на юли.Гнездото си построява директно на земята в равнините. Представлява ямка, бедно застлана със суха трева, мъх, пух и малки перца. Снася от 3 до 6 яйца. Мъти 27–28 дни, като по време на мътенето и отглеждането на малките, мъжкия се държи заедно със женската. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. През август когато са се излюпили малките, Голямата белочела гъска образува смесени ята с други видове гъски и патици в близост до различни водни басейни.

Допълнителни сведения

Ловен обект в България.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Anser_albifrons

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.