Снежна гъска/Chen caerulescens - Възрастни + Млади

Снежна гъска/Chen caerulescens - Фотограф: Иван Петров
Снежна гъска/Chen caerulescens - Фотограф: Иван Петров
Снежна гъска/Chen caerulescens - Фотограф: Даниел Митев
Снежна гъска/Chen caerulescens - Фотограф: Ники Петков

Дължина на тялото: 70 см, Размах на крилата: 145 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм. Възрастните са бели с черни първостепенни махови пера; клюнът и краката са розови. Рядко се срещат птици с тъмносиньо оперение и бяла глава и шия. При младите главата и гърбът са кафеникави, а клюнът и краката – сиви. Биотоп: Среща се в обработваеми площи в близост до водоеми.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.