Фиш/Anas penelope - Фотограф: Ники Петков
Фиш/Anas penelope - Фотограф: Ники Петков
Фиш/Anas penelope - Фотограф: Борис Белчев
Фиш/Anas penelope - Фотограф: Борис Белчев

Дължина на тялото: 48см, Размах на крилата: 80 см. Оперение: Има полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Рядко се гмурка. Мъжките в брачно оперение са с характерна кафява глава и жълто-кафяво чело. През другите сезони наподобява женската, която е с кафява глава с дребни щрихи и синкав клюн. Младите приличат много на женските. Издавани звуци: Характерно подсвиркване. Биотоп: Среща се в разнообразни влажни зони.

Лети бързо и леко, като излита почти вертикално. Шумна птица. Мъжката издава характерно свистене: 'фиу', от което носи и името си. Широко разпространена в Европа (включително България) и Азия птица. Придържа се към гористи местности изпъстрени с езера и големи реки. Патиците мигрират през зимата на юг, далеч от периметъра на областта, в която се размножават. Във Великобритания и Ирландия Фишът е често срещан зимен посетител, за разлика от САЩ, където зимува по-рядко, обикновено по крайбрежието на Атлантическия и Тихия Океан. Приема храна от смесен произход, животинска и растителна. Извън размножителния период е изключително общителна птица и често формира големи ята. Гнездото представлява малка ямка покрита с малко растителност и пух. Снася 4–11 чисто бели яйца, които мъти само женската в продължение на 22–28 дни. Мъжката птица през това време се държи в близост.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.