Клопач/Anas clypeata - Фотограф: Борис Белчев
Клопач/Anas clypeata - Фотограф: Светослав Спасов
Клопач/Anas clypeata - Фотограф: Даниел Митев
Клопач/Anas clypeata - Фотограф: Даниел Митев

Клопачът  е птица със средни размери, тежи между 410 и 1100 g. Дължина на тялото 43–50 cm, размах на крилете 80 cm. Характерна особеност е голямата и широка човка, заради която е наречен така. Лети сравнително бавно и шумно. Мъжката издава приглушено квакане звучащо като: „кво, кво“, а женската тихо крякане. Има полов диморфизъм, сезонни и възрастови различия. Не особено плашлив вид, но предпочита да се държи скрито и е мълчалив. Гмурка се рядко и лошо.

Разпространение

Разпространен е повсеместно в Европа, Азия, Северна Америка и Микронезия[1]. Среща се и в Северна Африка през зимния период. В България е сравнително често срещан вид. Предпочита открити местности и делтите на големи реки.

Начин на живот и хранене

Храни се предимно със зоопланктон: дребни ракообразни, мекотели и др. (разбира се със зоопланктона попадат и определени количества фитопланктон), които улавя на повърхността на водата, прецеждайки я през добре развития си филтриращ апарат на човката.

Размножаване

Гнезди в близост до водата, под прикритието на храсти или висока трева. Снася между 7 и 13 светло жълтеникави яйца, с размери 55 х 37 mm и маса 40 g. Мъти само женската в продължение на 23–27 дни. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно.

Допълнителни сведения

Ловен обект на територията на България.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Anas_clypeata

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.