Тръноопашата потапница/Oxyura leucocephala

Тръноопашата потапница/Oxyura leucocephala - Фотограф: Борис Белчев
Тръноопашата потапница/Oxyura leucocephala - Фотограф: Борис Белчев
Тръноопашата потапница/Oxyura leucocephala - Фотограф: Ники Петков
Тръноопашата потапница/Oxyura leucocephala - Фотограф: Ники Петков

Дължина на тялото: 45 см, Размах на крилата: 66 см. Оперение: Има полов и възрастов диморфизъм и забележими сезонни различия при мъжкия. Често се гмурка. Плува с повдигната опашка. Клюнът е масивен с характерна форма и цвят. Няма крилно огледало. Оперението е с кафяво-червеникави тонове, бяла глава и черни теме и тил. Челото е бяло. Биотоп: При миграции и зимуване се среща поединично или на малки ята в крайморски водоеми.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.