Кафявоглава потапница/Aythya ferina - Мъжки

Кафявоглава потапница/Aythya ferina - Фотограф: Чавдар Гечев
Кафявоглава потапница/Aythya ferina - Фотограф: Чавдар Гечев
Кафявоглава потапница/Aythya ferina - Фотограф: Емил Енчев
Кафявоглава потапница/Aythya ferina - Фотограф: Ники Петков

Кафявоглавата потапница e със средни размери и плътно набито телосложение. Тежи между 700 и 1100 g. Дължина на тялото 48–55 см, размах на крилете около 75 cm. Изразен полов диморфизъм. Има също, сезонен и възрастов диморфизъм. Мъжкият в брачно оперение е с трицветна окраска. През другите сезони наподобява женската, която е кафява с по-тъмни гърди и по-тъмна горна част на главата. При двата пола липсва крилно огледало. Младите приличат на женската. Плува и се гмурка добре. Излита тежко, лети бързо и шумно. Единствената потапница, която преди гмуркане подскача над водата.

Разпространение

Разпространена в Европа и Азия, среща се и в България.

Обитава сладководни езера, блата или бавно течащи реки, гъсто обрасли с водна растителност. Рядко,но се среща и в полусолени води и морски крайбрежия.

Начин на живот и хранене

Храни се с растителна и животинска храна: дребни мекотели, личинки на насекоми, ракообразни.

Размножаване

Гнездото си построява винаги в непосредствена близост до водата, често пъти на малки островчета или купчини стара тръстика. Снася от 6 до 15 едри зеленикави яйца с размери 62 х 44 mm и маса средно 66 g. Мъти 24–28 дни само женската. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно.

Допълнителни сведения

На територията на България е защитен вид включен в Червената книга.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.