Белоока потапница/Aythya nyroca - Мъжки

Белоока потапница/Aythya nyroca - Фотограф: Ники Петков
Белоока потапница/Aythya nyroca - Фотограф: Ники Петков
Белоока потапница/Aythya nyroca - Фотограф: Борис Белчев
Белоока потапница/Aythya nyroca - Фотограф: Ники Петков

Тежи между 400 и 700 гр, дължина на тялото 40-46 см, размах на крилете около 65 см. Плува и се гмурка добре.

Разпространение

Разпространена в Европа и Азия, среща се и в България. Прелетна птица, зимува в северна Африка и южните части на Азия. Обитава сладководни езера, блата или бавно течащи реки, гъсто обрасли с водна растителност.

Начин на живот и хранене

Храни се с растителна и животинска храна: дребни мекотели, личинки на насекоми, ракообразни.
Размножаване
Гнездото си построява винаги в непосредствена близост до водата, често на малки островчета или купчини стара тръстика. Снася от 6 до 14 жълто-зеленикави яйца. Мъти 25-28 дни женската. Малките се излюпват достатъчно развити, за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. Отглежда едно люпило годишно.

Допълнителни сведения

На територията на България е защитен вид, включен в Червената книга.

източник:http://bg.wikipedia.org/wiki/Aythya_nyroca

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.