Черна качулата потапница/Aythya fuligula

Черна качулата потапница/Aythya fuligula - Фотограф: Чавдар Гечев
Черна качулата потапница/Aythya fuligula - Фотограф: стилян
Черна качулата потапница/Aythya fuligula - Фотограф: Борис Белчев
Черна качулата потапница/Aythya fuligula - Фотограф: Ники Петков

Дължина на тялото: 40 см. Размах на крилете: 70 см. Оперение: Има полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Гмурка се. Крилното огледало е бяло. Мъжкият в брачно оперение е с черно-бяла окраска и с качулка на главата. През другите сезони прилича на женската, която е с по-къса качулка, вариращо по големина бяло петно в основата на надклюнието и по-тъмно отстрани тяло. При младите липсва качулка и бялото петно е слабо изразено. Женската се отличава от тази на планинската потапница по качулката и по-малкото бяло петно в основата на надклюнието. Издаващи звуци: Не издава. Биотопи: Среща се на малки групи по морски крайбрежия.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.