Планинска потапница/Aythya marila

Планинска потапница/Aythya marila - Фотограф: Ники Петков
Планинска потапница/Aythya marila - Фотограф: Борис Белчев
Планинска потапница/Aythya marila - Фотограф: Ники Петков
Планинска потапница/Aythya marila - Фотограф: Ники Петков

Дължина на тялото: 46 см, Размах на крилата: 78 см. Оперение: Има полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Гмурка се. Крилното огледало е бяло. Мъжкия в брачно оперение е с трицветно оперение и метален блясък по главата (през другите сезони липсва). Женската е тъмнокафява с голямо бяло петно в основата на клюна. При младите петното е по-малко. Биотоп: Среща се по морски бряг.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.