Ледена потапница/Clangula hyemalis - Мъжки

Ледена потапница/Clangula hyemalis - Фотограф: Иван Петров
Ледена потапница/Clangula hyemalis - Фотограф: Dean Eades
Ледена потапница/Clangula hyemalis - Фотограф: Даниел Митев
Ледена потапница/Clangula hyemalis - Фотограф: Даниел Митев

Ледената потапница е сравнително дребна птица от семейство Патицови.  Тежи между 0,5 и 1,1 кг, дължина на тялото 38-60 см, размах на крилете 75 см. Има полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Плува и се гмурка много добре. Гмурка се, често и от полет. Лети ниско над водата. Крилното огледало е трудно забележимо. При мъжкия главата и шията са черни. Главата отстрани е сива. Гърбът и крилата са кафеникави с черни щрихи. Отдолу е белезникава. Опашката е дълга. През зимата мъжкия е почти изцяло бял само гушата, опашката, малка част от крилата и едно петно зад окото са черни.

Разпространение

Разпространена е в Европа (включително България), Азия и Северна Америка. Обитава най-често планински езера и реки. Среща се поединично, на двойки или в самостоятелни малки ята по морски крайбрежия.

Начин на живот и хранене

Храни се предимно с животинска храна, дребни безгръбначни. Когато се храни се гмурка на значителна дълбочина, има сведеня, че може да достигне до 60 м.

Размножаване

Гнезди в близост до вода в обрасли с растителност участъци. Снася 5-12 зеленикавиили кремави яйца, с размери 54 х 38 мм и маса около 43 гр. Мъти само женската в продължение на 24-29 дни. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят сами. Годишно отглежда едно люпило.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.