Траурна потапница/Melanitta nigra

Траурна потапница/Melanitta nigra - Фотограф: Борис Белчев
Траурна потапница/Melanitta nigra - Фотограф: Симеон Гигов

Дължина на тялото: 50 см, Размах на крилата: 80 см. Оперение: Има полов и възрастов диморфизъм. Често се гмурка. Спуска се стремително към водата от високо с прибрани крила и силни крясъци. Няма крилно огледало. Мъжкият е с черно оперение и оранжев клюн. Женската е кафява с по-светли бузи и сиво-кафяв клюн. Младите наподобяват женската, но окраската е по-светла и изпъстрена. Биотоп: Среща се по морски крайбрежия.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.