Звънарка/Bucephala clangula - Мъжки

Звънарка/Bucephala clangula - Фотограф: Борис Белчев
Звънарка/Bucephala clangula - Фотограф: Даниел Митев
Звънарка/Bucephala clangula - Фотограф: Борис Белчев
Звънарка/Bucephala clangula - Фотограф: Борис Белчев

Звънарката (Bucephala clangula), е сравнително дребна птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Тежи между 0,4 и 1,4 кг, дължина на тялото 45-50 см, размах на крилете 75 см. Няма изразен полов диморфизъм, мъжкия е малко по-едър.

Разпространение

Разпространена е в Европа (включително България), Азия и Северна Америка. Прелетна птица, зимата прекарва около Средиземно море, южна Азия и по бреговете на Тихия и Атлантическия океан. Придържа се в близост до сладководни басейни, езера и големи реки.

Начин на живот и хранене

Приема предимно животинска храна, дребни безгръбначни. Когато се храни се гмурка на дълбочина около 4 м.

Размножаване

Гнезди в цепнатини и дупки. Снася 4-14 яйца, които мъти само женската в продължение на 30 дни. При недостиг на места за гнездене понякога две женски снасят в едно гнездо. Годишно отглежда едно люпило.

Допълнителни сведения

Защитен вид на територията на България.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Bucephala_clangula

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.