Земеродно рибарче/Alcedo atthis - Възрастен

Земеродно рибарче/Alcedo atthis - Фотограф: Иван Павлов
Земеродно рибарче/Alcedo atthis - Фотограф: Иван Павлов
Земеродно рибарче/Alcedo atthis - Фотограф: Иван Павлов
Земеродно рибарче/Alcedo atthis - Фотограф: Frank Schulkes

Земеродното рибарче (Alcedo atthis) е дребна птица от семейство Земеродни рибарчета. Среща се и в България.

Физически характеристики

Горната страна на главата на мъжкия е тъмнозелена с напречни сини ивици. "Бузите" са ръждиви, а зад тях има бяло петно. Гърбът, кръстът и опашката са сини. Гърдите и коремът - ръждиви. Крилата са тъмнозелени със сини капковидни петна. Гръбната страна на женската е със зеленикав оттенък, коремната страна е по-светла, а долната половина на клюна или само основата му е червена. Младите екземпляри имат по-светло оперение без метален блясък и перата по гърдите са с кафяв оттенък. Дължина на тялото: 16 см. Размах на крилете: 25 см.

Начин на живот и хранене

Лети ниско над водата, като маха бързо с крила и издава тънък писклив звук. Често стои кацнало неподвижно на клонче, надвесено ниско над водата или по камъните. Храни се с малки рибки, които лови по водната повърхност, водни насекоми и техните ларви, мекотели и дребни земноводни.

Размножаване

Гнездото си прави в дупки по бреговете на реки. Дупката е дълга от 30 см до 1 м и на края завършва с широка гнездова камера без постелка. По-късно дупката се покрива с дебел слой от хранителни останки и мерише неприятно. Снася 4 - 8 кръгли бели яйца, които родителите мътят 21 дни. Малките напускат гнездото след 18 дни. Земеродното рибарче отглежда две поколения годишно.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Alcedo_atthis

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.