Червеногърба сврачка/Lanius collurio - Женска

Червеногърба сврачка/Lanius collurio - Фотограф: Иван Петров
Червеногърба сврачка/Lanius collurio - Фотограф: Петър Петров
Червеногърба сврачка/Lanius collurio - Фотограф: Zeynel Cebeci
Червеногърба сврачка/Lanius collurio - Фотограф: Бисер Тодоров

Дължина на тялото: 17 см. Оперение: Има полов и възрастов диморфизъм. При мъжкия главата и надопашката са сиви, гърбът и крилата кафяви, опашката - черна, тялото отдолу - кремаво. Женската отгоре е кафява, а отдолу - сивкава с люсповидни пъстрини. Младите наподобяват женската, но имат пъстрини и по гърба. Издаващи звуци: Рязко „мек-чек". Биотопи: Обитава храсти, сечища, паркове.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.