Орехче/Troglodytes troglodytes - Възрастен

Орехче/Troglodytes troglodytes - Фотограф: Георги Петров
Орехче/Troglodytes troglodytes - Фотограф: Евгени Стефанов
Орехче/Troglodytes troglodytes - Фотограф: Велизара Нашкова
Орехче/Troglodytes troglodytes - Фотограф: Иван Иванов

Дължина на тялото: 9.5 см. Оперение: Възрастните и младите отгоре са кафяви, а отдолу — светлосиви, с напречни шарки. Често повдига опашка. Издаващи звуци: Брачната песен е мелодична, разделена на три строфи. При уплаха издава силно „чирр-чирр", подобно на червеногръдката. Биотопи: Обитава планински гори, а през зимата се среща и в равнини, селища и паркове.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.