Сивогуша завирушка/Prunella modularis - Млада

Сивогуша завирушка/Prunella modularis - Фотограф: Иван Петров
Сивогуша завирушка/Prunella modularis - Фотограф: Zeynel Cebeci
Сивогуша завирушка/Prunella modularis - Фотограф: Minka Stoyanova
Сивогуша завирушка/Prunella modularis - Фотограф: Теодора Койнова

Дължина на тялото: 15 см. Оперение: Възрастните и младите отгоре са кафяви с черни петна, а отдолу - сиви. Издаващи звуци: Брачната песен е разнообразна. При уплаха издава силно “дидидит". Биотопи: Обитава планини, а през зимата се среща и в равнини.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.