Поен дрозд/Turdus philomelos - Фотограф: Георги Петров
Поен дрозд/Turdus philomelos - Фотограф: Frank Schulkes
Поен дрозд/Turdus philomelos - Фотограф: Frank Schulkes
Поен дрозд/Turdus philomelos - Фотограф: Йордан Василев

Дължина на тялото: 23 см. Оперение: Отгоре е маслиненокафяв, а отдолу — белезникав с тъмнокафяви петна. Подкрилията са охристо-ръждиви. Издаващи звуци: Брачната песен е силна, мелодична и разнообразна. Биотопи: Обитава гори в равнини и планини.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.