Червеногуш гмуркач/Gavia stellata - Зимно оперение

Червеногуш гмуркач/Gavia stellata - Фотограф: Борис Белчев
Червеногуш гмуркач/Gavia stellata - Фотограф: Даниел Митев
Дължина на тялото: 60 см. Размах на крилата: 111 см. Оперение: Има сезонен и слабо изразен възрастов диморфизъм. Възрастните през зимата отгоре са сиво-кафяви, изпъстрени с белезникави петна, отдолу са бели. През лятото са с ярко оперение; бузите и шията отстрани са сиви, а на шията отпред има ръждивочервено петно. Младите наподобяват възрастните в зимно оперение, но гърлото и шията отпред са сиви, без червено петно. Клюнът е слабо извит на горе, челото – плоско, гърбът е най-висок в задната си част. Биотоп: Обитава основно морски крайбрежия, рядко по-големи вътрешни водоеми.
Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.