Черногуш гмуркач/Gavia arctica

Черногуш гмуркач/Gavia arctica - Фотограф: Младен Василев
Черногуш гмуркач/Gavia arctica - Фотограф: Димитър Георгиев
Черногуш гмуркач/Gavia arctica - Фотограф: Николай Стайков
Черногуш гмуркач/Gavia arctica - Фотограф: Светослав Спасов
Дължина на тялото: 65 см. Размах на крилата: 120 см. Оперение: Има сезонен и възрастов диморфизъм. Възрастните отгоре през зимата са тъмнокафяви, а отдолу – бели. През лятото са с пъстра окраска, гълъбовосива глава и черна шия с черно-бели ивици отстрани. Младите наподобяват възрастните в зимно оперение. В профил при всички възрастни челото е слабо изпъкнало, а гърбът е по-висок в предната част, прав клюн. Биотоп: Обитава основно морски крайбрежия, рядко по-големи вътрешни водоеми.
Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.