Малък гмурец/Tachybaptus ruficollis

Малък гмурец/Tachybaptus ruficollis - Фотограф: Борис Белчев
Малък гмурец/Tachybaptus ruficollis - Фотограф: Борис Белчев
Малък гмурец/Tachybaptus ruficollis - Фотограф: Младен Василев
Малък гмурец/Tachybaptus ruficollis - Фотограф: Светослав Спасов

Физически характеристики

Малкият гмурец е най-дребният европейски представител на семейство Гмурецови. През размножителния период птиците от този вид са с шоколадовокафява гуша и жълто-зеленикава кожна гънка около клюна.

Дължина на тялото: 230-290 mm. Размах на крилете: 42 cм.

Най-дребният гмурец на Балканския п-ов. Има сезонен и възрастов диморфизъм. При възрастните през размножителния период горната част на тялото, шията и главата са тъмнокафяви до черни, гушата отпред шоколадовокафява, а кожата в основата на клюна жълтозеленикава. Гърдите и коремът са сиво-кафяви с по-светли върхове на перата. През другите сезони главата и шията са черно-кафяви, гърбът е сиво-кафяв, а тялото отдолу — лъскавобяло. Младите наподобяват възрастните в зимно оперение, но са със светли петна по бузите. Издаващи звуци: През размножителния период — мелодично "уит-уит", сливащо се в трели.

Разпространение

Обитава различни по големина сладководни блата, обрасли с водна растителност.

Начин на живот и хранене

Храни се с дребни рибки, земноводни, водни насекоми.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA_%D0%B3%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86

 

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.