Голям гмурец/Podiceps cristatus - Фотограф: Plamen Dimitrov
Голям гмурец/Podiceps cristatus - Фотограф: Qenan Maxhuni
Голям гмурец/Podiceps cristatus - Фотограф: Светослав Спасов
Голям гмурец/Podiceps cristatus - Фотограф: Светослав Спасов

Големият гмурец (Podiceps cristatus) е наричан и Гмурец рогач, Дългъч

Общи сведения

Птицата е с дължина 46-51 см и размах на крилата 59-73 см. Тя е отличен плувец и преследва рибата, с която се храни, под водата. Особено при малките е, че главите им са на бели и черни ивици като на зебри. Те загубват тези шарки, когато пораснат. Диморфизмът е сезонен и възрастов.

Тялото отгоре е тъмнокафяво, отдолу е бяло. Гърдите са бели. През зимата горната част на главата е черна със слабо удължени пера, бузите са почти бели, а през лятото темето и тилът стават черни с рогчета, бузите придобиват кафяво-рижи окраски и на върха се появяват черни "бакенбарди". Вратът е тъмнокафяв, а шията е бяла. Почти целият клюн е червен. Краката са тъмни на цвят. Очите са червени.

Разпространение

Гмурците обикновено обитават вътрешни водоеми, обрасли с рядка растителност. При опасност малките се крият в оперението на майка си, която се гмурка.

Среща се в Европа, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. Наблюдава се из най-различни водоеми в България, както и по Черноморието.

Начин на живот и хранене

Храни се с риби, ракообразни, жаби и други. Птицата е гнездящ, мигриращ и зимуващ вид за България.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Podiceps_cristatus

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.