Ушат гмурец/Podiceps auritus - Фотограф: Борис Белчев
Ушат гмурец/Podiceps auritus - Фотограф: Борис Белчев
Ушат гмурец/Podiceps auritus - Фотограф: Ingar Oien
Дължина на тялото: 35 см. Размах на крилата: 63 см. Оперение: Има сезонен и възрастов диморфизъм. При възрастните след размножителния период оперението отгоре е тъмнокафяво, отдолу – бяло, по бузите и отстрани на шията има ръждиви пъстрини, които през зимата липсват; главата отгоре е черна. Прав клюн. През лятото е с характерно ярко оперение. Младите наподобяват възрастните в зимно оперение. Биотоп: Среща се на малки групи по морските крайбрежия и прилежащите водоеми.
Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.