Черноврат гмурец/Podiceps nigricollis - Възрастен

Черноврат гмурец/Podiceps nigricollis - Фотограф: Dean Eades
Черноврат гмурец/Podiceps nigricollis - Фотограф: Dean Eades
Черноврат гмурец/Podiceps nigricollis - Фотограф: Илиян Вълчанов
Черноврат гмурец/Podiceps nigricollis - Фотограф: Илиян Вълчанов
Дължина на тялото: 30 cм. Размах на крилете: 58 см. Оперение: Има сезонен и възрастов диморфизъм. При възрастните през размножителния период главата и шията са черни, гърбът и крилата — черно-кафяви, перата по тила слабо удължени, зад очите и около ушите има кичур от златистооранжеви пера, слабините са ръждивочервени, а коремът е коприненобял. Клюнът е слабо извит нагоре. Непосредствено след размножителния период слабините избеляват, а отстрани на главата се запазват ръждивокафяви пера. През есенно-зимния период отгоре са сиво-кафяви, а отдолу сиво-бели. Младите наподобяват възрастните в зимно оперение, но шията е по-тъмна. Издаващи звуци: През размножителния период - "циипи", “уип" и високи трели. Биотопи: Обитава различни по големина сладководни водоеми, обрасли с тръстика и богата подводна растителност. При миграции и зимуване се среща на групи в разнообразни влажни зони, предимно по морски крайбрежия.
Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.