Обикновен буревестник/Puffinus yelkouan - Възрастен

Обикновен буревестник/Puffinus yelkouan - Фотограф: Dimitar Dimitrov
Обикновен буревестник/Puffinus yelkouan - Фотограф: Светослав Спасов

Дължина на тялото: 35 см. Размах на крилата: 80 см. Оперение: Възрастните и младите отгоре са тъмнокафяви, а отдолу – бели, едноцветно тъмна опашка. Биотоп: Обитава морски крайбрежия и острови. Гнезди предимно на колонии по скали или в земни дупки, които сам издълбава.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.