Дължина на тялото: 15 см. Размах на крилата: 38 см. Оперение: При всички възрасти оперението е тъмнокафяво до черно, с бяла надопашка и бели надлъжни ивици по крилата отгоре и отдолу. По полет наподобява лястовица. Често „увисва” във въздуха. Биотоп: Среща се по морски крайбрежия и острови.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.