Розов пеликан/Pelecanus onocrotalus - Възрастни + Млади

Розов пеликан/Pelecanus onocrotalus - Фотограф: Rick Ground
Розов пеликан/Pelecanus onocrotalus - Фотограф: Анита Соколова-Ставрева
Розов пеликан/Pelecanus onocrotalus - Фотограф: Анита Соколова-Ставрева
Розов пеликан/Pelecanus onocrotalus - Фотограф: Frank Schulkes

Дължина на тялото: 160 см. Размах на крилете: 310 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия в оцветяването на голите части на тялото. Възрастните през размножителния период са бели с розов оттенък и черни махови пера, кожната торба е жълта, краката червени, а през другите сезони кафеникави. Младите са тъмнокафяви, по което се отличават от младите на къдроглавия пеликан. При полет възрастните се отличават от къдроглавия пеликан по черно-бялата долна страна на крилата и по-голямото неоперено пространство около очите. Издаващи звуци: В гнездовите колонии - нисък и продължителен “вик". Биотопи: Обитава обширни блата и езера с тръстика. При миграции и зимуване се среща в разнообразни влажни зони и морски крайбрежия. Мигрира на големи ята с дъговидна форма.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.