Малък корморан/Phalacrocorax pygmeus - Мъжка + Женска

Малък корморан/Phalacrocorax pygmeus - Фотограф: Frank Schulkes
Малък корморан/Phalacrocorax pygmeus - Фотограф: Георги Герджиков
Малък корморан/Phalacrocorax pygmeus - Фотограф: Милен Генов
Малък корморан/Phalacrocorax pygmeus - Фотограф: Sergey Panayotov

Физически характеристики

Това е птица от семейство Корморанови - интересни водолюбиви птици. Известен е още като малка дяволица или карабатак. Оперението му е черно-кафяво, като двата пола са практически неразличими. Дължина на тялото: 50 см. Размах на крилете: 85 см. Възрастните през размножителния период са черно-кафяви с бели щрихи по тялото и метален блясък по крилата. През есенно-зимния период щрихите и блясъкът изчезват. Младите са с бяло подбрадие и белезникави корем и гърди. Лети с бързи плитки махове ниско над водата. Издаващи звуци: В гнездовите колонии - нисък насечен крясък.

Разпространение

Корморана населява крайбрежията на Азовско, Аралско и каспийско море, Мала Азия и Близкия изток. Обитава сладководни и полусолени водоеми с обилна растителност, често с чапли, блестящи ибиси и лопатарки. При миграции и зимуване образува ята.

Начин на живот и хранене

Корморанът се храни с риба.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8A%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.