Голям корморан/Phalacrocorax carbo - Възрастен

Голям корморан/Phalacrocorax carbo - Фотограф: Zeynel Cebeci
Голям корморан/Phalacrocorax carbo - Фотограф: Николай Стоянов
Голям корморан/Phalacrocorax carbo - Фотограф: Qenan Maxhuni
Голям корморан/Phalacrocorax carbo - Фотограф: Dimitar Dimitrov

Дължина на тялото: 90 см. Размах на крилете: 150 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия по тила, бузите и слабините. Континенталният подвид sinensis в началото на размножителния период е с множество бели пера отстрани на шията, които липсват при аталантическия подвид. През другите сезони трудно се отличава от качулатия корморан, но не е изцяло черен и преди гмуркане не подскача. Младите са кафяви с белезникави и вариращи по големина петна на корема и гърдите (при младите качулати корморани коремът е кафяв). Издаващи звуци: Нисък тръбен звук, предимно в гнездовите колонии. Биотопи: Обитава морски крайбрежия и вътрешни водоеми. При миграции и зимуване се среща в разнообразни влажни зони. Мигрира на ята с V-образна форма.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.