Блестящ ибис/Plegadis falcinellus - Възрастен

Блестящ ибис/Plegadis falcinellus - Фотограф: Frank Schulkes
Блестящ ибис/Plegadis falcinellus - Фотограф: Frank Schulkes
Блестящ ибис/Plegadis falcinellus - Фотограф: Иво Дамянов
Блестящ ибис/Plegadis falcinellus - Фотограф: Николай Стайков

Физически характеристики

Птиците от този вид имат дълъг, извит на долу клюн, с който ловят различни водни безгръбначни.

Разпространение

Блестящият ибис обитава мочурливи терени, като в България гнезди предимно по дунавските острови и блата, а по време на прелет може да бъде видян по черноморското крайбрежие и във вътрешността на страната.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Plegadis_falcinellus

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.