Розово фламинго/Phoenicopterus roseus - Мъжка + Женска

Розово фламинго/Phoenicopterus roseus - Фотограф: Rick Ground
Розово фламинго/Phoenicopterus roseus - Фотограф: Rick Ground
Розово фламинго/Phoenicopterus roseus - Фотограф: Georgi Slavov
Розово фламинго/Phoenicopterus roseus - Фотограф: Георги Димитром

Дължина на тялото: 135 см, Размах на крилата: 150 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм. Възрастните са с розово оперение. Само маховите пера са черни; клюнът е масивен, розов с черен връх, краката са червеникави. Младите са тъмнокафяви; краката и клюнът им са кафеникави. Биотоп: Среща се в солени и полусолени влажни зони, острови на големи реки и други.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.