Голяма бяла чапла/Ardea alba

Голяма бяла чапла/Ardea alba - Фотограф: Rick Ground
Голяма бяла чапла/Ardea alba - Фотограф: Rick Ground
Голяма бяла чапла/Ardea alba - Фотограф: Иван Петров
Голяма бяла чапла/Ardea alba - Фотограф: Борис Белчев

Физическа характеристика

Дължината на тялото - 90-100 см. Размаха на крилете - около 140-190 см.

Тегло - 700-1600 гр.Полов диморфизъм - слабо изразен.

Оперение - чисто бяло, краката са черни, кожата около очите е жълтозелена, ириса жълт. По главата няма декоративни пера.

Полет - с бавни, непрекъснати махове, което ѝ предава величествен вид и сгъната шия. При прелети и групови полети винаги се подреждат V-образно.

Силуета ѝ напомня по външен вид много на сродните ѝ сива и ръждива чапла, но е чисто бяла. Отдалеч или когато не могат да бъдат преценени размерите може да бъде объркана с Малката бяла чапла. Много тиха птица, включително и гнездовите ѝ колони, където се чуват единствено малките искащи храна. Есента обикновено се събира с ята на сивата чапла. Много рядко каца по дървета. Европейските популации са много плашливи за разлика от африканските например, които спокойно влизат сред хората в градовете.

Разпространение и биотоп

В Европа (включително България), Африка, Азия, Австралия и Северна Америка. Обитава бреговете на езера и реки, най-често обрасли с растителност. В Европа долита през март месец и прекарва само размножителния период, щом малките станат способни да летят започват да се приготвят за прелет и отлитат много скоро. В България гнезди в езерото Сребърна, ЗМ "Калимок-Бръшлен" и в Драгоманското блато.А вече и в монтана!!!!!(в река Огоста)

Начин на живот и хранене

Храни се предимно с риба, змии, мишки, водни насекоми, земноводни, яйца, останки от мъртви животни. Подобно на сивата чапла когато ловува се движи бавно и често замръзва дебнейки плячката си. По време на размножителния период може да се отдалечи до 15 км от гнездото в търсене на храна. В зони където има изобилие на храна от сухоземни животни може да живее и далеч от водата. Понякога улавя толкова големи риби, че не може да ги глътне.

Размножаване

Моногамни птици. Гнездо - гнезди на малки колонии от 10-15 двойки. Често образува смесени колонии с други видове чапли и блатни птици, включително и пеликани. Рядко може да се видят и изолирани гнезда на една двойка. Гнездата предпочита да са на високи дървета. Обикновено мъжкия донася материала, а женската строи гнездото. Яйца - 2-7 броя, светло сини и дълги 60 мм. Мътене - трае 25-26 дни и се извършва и от двамата родители. Започва веднага след снасянето на първото яйце. Отглеждане на малките - малките напускат гнездото на около 6 седмична възраст. Отглежда едно люпило годишно.

Допълнителни сведения

В класическата систематика въз основа на морфологични сходства е причислявана към род бели чапли (Egretta), като вид Egretta alba. В други източници е посочвана с научното наименование Casmoderius alba или Casmerodius alba.

На територията на България е защитен от закона вид.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Ardea_alba

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.