Малка бяла чапла/Egretta garzetta - Възрастен

Малка бяла чапла/Egretta garzetta - Фотограф: Стефан Стефанов
Малка бяла чапла/Egretta garzetta - Фотограф: Борис Белчев
Малка бяла чапла/Egretta garzetta - Фотограф: Нончо Илиев
Малка бяла чапла/Egretta garzetta - Фотограф: Емил Иванов

Физически характеристики

Дължина на тялото: 55–65 см; Размах на крилете: 88–106 см. Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се виждат, когато птицата е кацнала във водата.

Начин на живот и хранене

Хранят се с насекоми, земноводни, ракообразни и влечуги. Улавят плячката си в плитки води, често с разперени крила и пристъпвайки с крака, за да подплашат малките рибки. Могат също така да стоят на едно място изчаквайки в засада плячката си.

Среща се в Африка и централна Америка.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.