Сива чапла/Ardea cinerea - Фотограф: Rick Ground
Сива чапла/Ardea cinerea - Фотограф: Rick Ground
Сива чапла/Ardea cinerea - Фотограф: Георги Петров
Сива чапла/Ardea cinerea - Фотограф: Георги Петров

Дължина на тялото: 94 см. Размах на крилете: 135 см. Оперение: Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия. Възрастните през размножителния период отгоре са сини с черни плещи и украсяващи пера на главата, които впоследствие изчезват. Отдолу са белезникави, главата и шията са бели с черни ивици зад очите и по предната члст на шията. При младите горната част на главата и шията отстрани са сиви. Може да се сбърка с червената чапла, но е по-едра и лети с по-бавни махове. Издаващи звуци: При полет понякога издава плътно, провлачено или късо “круаак". В гнездовите колонии - широка гама от смесени звуци на възрастни и млади птици. Биотопи: Обитава блата и езера с гъсти тръстикови масиви, долни и средни течения на големи реки, богати на риба, равнинни дъбови и влажни гори. При миграции и зимуване се среща и в язовири, оризища, канали, рибарници, обработваеми площи. Мигрира на малки ята, понякога с други видове чапли.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.