Ръждива чапла/Ardea purpurea - Възрастен

Ръждива чапла/Ardea purpurea - Фотограф: Frank Schulkes
Ръждива чапла/Ardea purpurea - Фотограф: Frank Schulkes
Ръждива чапла/Ardea purpurea - Фотограф: Frank Schulkes
Ръждива чапла/Ardea purpurea - Фотограф: Qenan Maxhuni

Дължина на тялото: 85 см. Размах на крилете: 136 см. 0П: Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия. Възрастните през размножителния период са сивокафяви, с украсяващи пера по главата, както и с нежни бели пера по гърба и гърдите, които липсват през другите сезони. Младите са ръждивокафяви, с черни петна и ивици. Издаващи звуци: При полет — късо и дрезгаво “кррек”. В гнездовите колонии — разнообразни звуци. Биотопи: Обитава блата, езера, разливи на реки и влажни зони. При миграции се среща и в разнообразни изкуствени водоеми. Мигрира на малки ята, понякога с други видове чапли.

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.