Биволска чапла/Bubulcus ibis - Възрастен

Биволска чапла/Bubulcus ibis - Фотограф: Zeynel Cebeci
Биволска чапла/Bubulcus ibis - Фотограф: Антони Гогов
Биволска чапла/Bubulcus ibis - Фотограф: Антони Гогов
Биволска чапла/Bubulcus ibis - Фотограф: Даниел Митев

Допълнителни сведения

През 20 век популацията на биволската чапла осъществили взривна експанзия в различни части на света. Видът живее на малки ята заедно със стадата домашни и „диви копитни бозайници. Птиците често кацат по гърба им, за да набележат по-апетитна плячка.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Bubulcus_ibis

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.