Гривеста чапла/Ardeola ralloides - Възрастен

Гривеста чапла/Ardeola ralloides - Фотограф: Sergey Panayotov
Гривеста чапла/Ardeola ralloides - Фотограф: Николай Стоянов
Гривеста чапла/Ardeola ralloides - Фотограф: Frank Schulkes
Гривеста чапла/Ardeola ralloides - Фотограф: Plamen Dimitrov

Дължина на тялото: 45 см. Размах на крилете: 86 см.

Оперение: Има възрастов диморфизъм и малки сезонни различия. Възрастните през размножителния период имат на главата удължени украсяващи пера с черни ръбове, гърбът е жълто-кафяв, клюнът синкав, с черна предна половина, краката са червеникави, кожата около очите е синьо-зелена. През другите сезони клюньт, краката и кожата около очите са жълто-зелени. Младите отгоре са кафяви, а отдолу по-светли с кафяви щрихи. Клюнът е с жълта основна половина. Възрастните се отличават от биволската чапла по преобладаващото жълто оперение и по-дългия тънък клюн, а от малката бяла чапла по изпънатата шия при полет, късите крака и жълтата окраска. Издаващи звуци: В гнездовите колонии - къси и гърлени звуци. Биотопи: Обитава разнообразни сладководни водоеми с обилна растителност, влажни равнинни гори, често с нощната и малката бяла чапла. Мигрира на малки ята.

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.