Голям воден бик/Botaurus stellaris

Голям воден бик/Botaurus stellaris - Фотограф: Dimitar Dimitrov
Голям воден бик/Botaurus stellaris - Фотограф: Frank Schulkes
Голям воден бик/Botaurus stellaris - Фотограф: Весела Банова
Голям воден бик/Botaurus stellaris - Фотограф: Нели Олова

Физически характеристики

Окраската на тялото на големия воден бик е охренокафява с по-тъмни петна и черти. Коремът е по-светъл. Горната страна на главата и перата между очите и клюна са чернокафяви. Няма полов диморфизъм. Младите екземпляри имат по-светло оперение, изпъстрено с бели петна и черти. Тялото на големия воден бик е дълго 70-80 см, а размахът на крилата е 100-130 см. Няма много добре изразен полов диморфизъм.

Разпространение

Големия воден бик е прелетна птица. Долита през март и отлита през септември - октомври. Зимува в Средиземноморието. Отделни екземпляри остават у нас (Драгоманско блато, Алдомировското блато). Среща се в равнините. Обитава блата с бавно течаща или застояла вода, гъсто обрсли с блатна растителност и крайбрежни храсти, брегове и разливи на реки, езера и други водни площи.

Начин на живот и хранене

Големия воден бик е нощна птица. През деня се крие в гъстата блатна растителност и излиза да търси храната си след залез слънце. Когато наближава неприятел, той застава неподвижно сред тръстиката, повдига високо тялото си нагоре и опъва дългата си шия. Тогава се слива с цвета на тръстиката и трудно се забелязва. Големия воден бик търси храната си във водата. Храни се с риба, жаби, попови лъжички, охлюви, ракообрзни. Понякога използва за храна мишки, особено малки на водни плъхове, които лови по бреговете. Напада и малки недобре летящи блатни птици.

Размножаване

Размножителния период започва през април. Тогава мъжкия издава звуци, наподобяващи мучене на бик. Гнездото си прави върху изсъхнала тръстика или шавар сред водата. Отвътре го застила с листа. Снася 5 - 6 зеленикавокафяви яйца, които женската мъти 21 - 23 дни. При изхранването на малките взема участие и мъжкият. След отглеждане на малките семейството се разпада.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/Botaurus_stellaris

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.