Белошипа ветрушка/Falco naumanni

Белошипа ветрушка/Falco naumanni - Фотограф: Николай Стоянов
Белошипа ветрушка/Falco naumanni - Фотограф: Нели Олова
Белошипа ветрушка/Falco naumanni - Фотограф: Нели Олова
Белошипа ветрушка/Falco naumanni - Фотограф: Светослав Спасов

Физически характеристики

Белошипата ветрушка е вид много близък с керкенеза (който е наричан и черношипа ветрушка), но е по-дребен. Mъжкият е с ръждивосиви криле без петна по тях. Женските и младите птици имат светли нокти, докато на керкенеза винаги са черни. Размаха на крилете му достига 65 см.

Разпространение

Прелетен вид, гнезди в южните части на Европа, северна Африка и централна Азия и зимува на юг от Сахара. Предпочита топли, добре огряни от слънцето открити площи обрасли с трева, храсти и не много дървета.

Начин на живот и хранене

Храни се предимно с едри скакалци, но лови също така дребни гущери и змии. Когато ловува понякога застава неподвижно във въздуха трептейки с криле, което ѝ позволява да оглежда и следи района достатъчно време, за да се покажат скрилите се за момент или останали неподвижни по друга причина жертви и обикновено не се отдалечава много от колонията си.

Размножаване

Гнезди на колонии, които остават задружни често пъти в продължение на много години. Предпочита да гнезди в дупки, пукнатини и скали, на различни типове терен, скалист, горист или нерядко в градовете и села, където има подходящи сгради. Мъти най-често през май-юни. Снася 4-5 яйца с дължина около 35 мм, а самото мътене трае около 28 дни. Малките напускат гнездото след 26-28 дни.

Допълнителни сведения

На територията на България е много рядък вид и е защитен от закона.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0

Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.