Късопръст ястреб/Accipiter brevipes

Късопръст ястреб/Accipiter brevipes - Фотограф: Йордан Василев
Късопръст ястреб/Accipiter brevipes - Фотограф: Николай Стайков
Късопръст ястреб/Accipiter brevipes - Фотограф: Николай Стайков
Късопръст ястреб/Accipiter brevipes - Фотограф: Борис Белчев

Късопръстият ястреб  е сравнително дребен представител на семейство Ястребови. Дължината на тялото му е 30-38 см, размаха на крилете 63-80 см и тежи между 150 и 270 гр. Подобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също.

Разпространение

Прелетна птица. Среща се в Европа (включително България), Азия и Африка. Обитава гористи местност в околностите на езера и реки, в предпланините и основно в равнините. На територията на България е странстващ и мигриращ вид.

Начин на живот и хранене

Храната на ястреба е разнообразна. Той е хищна птица, храни се с дребни животни, птици, гущери, насекоми. Най-често ловува следобед и привечер, като лети ниско над земята (1-5 метра).

Размножаване

Гнезди по дърветата. Снася 3-5 яйца. Мъти 30-35 дни. Годишно отглежда едно люпило. Малките напускат гнездото след месец и половина, но още известно време се придържат в близост и нощуват там. През 2011 година за първи път в България има случай на размножаване в неволя в Спасителният център за диви животни - Зелени Балкани.

Природозащитен статут

Червен списък на световнозастрашените видове (IUCN Red List) - Незастрашен (Least Concern LC)

На територията на България е защитен вид и е включен в Червената книга.

източник: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1

Сходни видове
Идеи от Природата – тениски, чаши, подаръци
Реклами
Наблюдения на птици и природна фотография в района на Суха река. Къща за гости.